Правила користування

Правила користування
1. Правила користування Білозерською бібліотекою (надалі Бібліотекою) регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права і обов'язки у відповідності з Конституцією України, Законом України „Про інформацію”, Законом України „Про захист персональних даних”, Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” № 32/95-ВР від 27.01.1995 р. із змінами та доповненнями, станом на 01.01.2017 р.; Постановою КМУ від 12 липня 2017 р. № 493 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011р. №1271”, Наказом “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності” від 01.12.2015 р. № 1004/1113/1556; “Типовими правилами користування бібліотеками в Україні” (наказ Міністерства культури України № 340 від 19.04.2017 р. та Статутом бібліотеки.
2. Білозерська бібліотека здійснює свою діяльність на засадах загальнодоступності і рівних можливостей для всіх груп населення в одержанні бібліотечних послуг.
3. Бібліотечне обслуговування здійснюється на абонементі, у читальному залі, на юнацькій кафедрі, через міжбібліотечний абонемент та Інтернет – центр.
4. Користувачі бібліотеки мають право:
- безкоштовно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково- пошуковий апарат;
- безкоштовно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- одержувати інформацію з інших бібліотек через МБА;
- користуватися послугами Інтернет- центру;
- брати участь у всіх заходах, які проводить бібліотека;
- висловлювати свою думку про діяльність книгозбірні, вносити пропозиції щодо покращення її роботи.
5. Користувачі забов'язані дотримуватись Правил користування бібліотекою.
6. Користувачі, які порушили Правила, несуть відповідальність перед бібліотекою згідно з чинним законодавством України.
7. Бібліотека визначає:
- зміст, напрями та форми своєї діяльності;
- джерела комплектування фондів;
- види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачем бібліотеки.
8. Бібліотека має право запроваджувати платні послуги, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.1997 р.
9. Книгозбірня забов'язана:
- вивчати та максимально задовольняти запити користувачів;
- дбати про культуру обслуговування;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів;
- задовольняти, за бажанням відвідувачів, потреби в створенні при бібліотеці читацьких обє'днань, клубів за інтересами;
- враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.
10. Звітувати перед громадськістю та користувачами бібліотеки.
Розпорядок роботи бібліотеки
визначається адміністацією бібліотеки за погодженням з відділом
культури Білозерської районної держадміністрації.
Бібліотека працює щодня: з 9 до 18 год.
Вихідний - понеділок.