Структурні підрозділи

Абонемент
 
Надає відкритий доступ до книжкового фонду. Організовує диференційоване обслуговування читачів, оперативно задовольняє читацькі запити шляхом
 видачі літератури додому,надає можливості широкого вибору книг та інших матеріалів з єдиного фонду районної бібліотеки. Здійснює керівництво читанням в процесі
 індивідуальної роботи з читацькими групами і масової популяризації літератури. Організовує книжкові виставки, огляди нових надходжень, проводить роботу
 по ліквідації заборгованості читачів та по організації збереження фонду абонементу, бере участь у комплектуванні фонду.
Читальний зал
Надає можливість всім читачам використовувати всі документи тільки в читальному залі. Організовує книжкові виставки, перегляди літератури, проводить літературні вечори, тематичні години, тренінги, усні журнали, презентації книг, творчі зустрічі з поетами та письменниками літературної студії «Біле озеро». Книжковий фонд відділу нараховує більше 8494 тисяч примірників з різних галузей знань на допомогу самоосвіті, навчальному процесу. Він постійно поповнюється актуальною літературою видань останніх років, що дає можливість повністю задовольнити запити користувачів. Читачі користуються особливо цінними та рідкісними видання­ми, а також довідни­ками, словниками, енциклопедіями тощо. У разі нагаль­ної потреби окремі документи видаються додому на «нічний абонемент».
Юнацтво 
Стимулює читання юнацтва, поглиблює інтерес до книги, розширює світогляд читача, допомагає в самоосвіті, забезпечує професійну, соціальну та психологічну підготовку молоді до самостійного життя, організовує дозвілля юнацтва, підбирає читацький актив та залучає його до співпраці. Обслуговування читачів здійснюється диференційовано, з врахуванням освіти та вікових особливостей. У відділі вже стало традицією організовувати книжкові виставки, проводити огляди літератури, присвячені державним та народним святам і звичаям. Особлива увага приділяється популяризації літератури до визначних дат, ювілеїв письменників та поетів як України, так і рідного краю. Юнацька кафедра тісно співпрацює зі школами, центром зайнятості, лікарями, психологами, з Центром соціальних служб для сім ї, дітей та молоді.
Інтернет -центер
Відділ надає читачам вільний безкоштовний доступ до світової мережі Інтернет з метою навчання, підвищення кваліфікації, отримання додаткових знань із різних галузей, забезпечує інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки.
Тут є можливість:
- одержати необхідну інформацію з будь-якого питання, використовуючи пошукові системи;
- роздрукувати потрібну інформацію;
- зробити запис на змінний диск;
- оволодіти навиками роботи в мережі Інтернет;


Відділ

мобільно-оперативного обслуговування користувачів
  та міжбібліотечного абонементу.
    Відділ мобільно-оперативного обслуговування користувачів та міжбібліотечного абонементу забезпечує повне, якісне і оперативне бібліотечне та інформаційне обслуговування згідно інформаційних запитів на основі широкого доступу до усіх інформаційних джерел бібліотеки за традиційними та новими комп’ютерними технологіями. Оперативно задовольняє запити користувачів всіх вікових категорій (у тому числі ,користувачів, що проживають на території всього району).Приймає замовлення від користувачів поштою, телефоном , електронною поштою на відсутні у фондах бібліотеки документи та надсилає їх в інші бібліотеки України.

  
Відділ методико - бібліографічної роботи. 
   В результаті реорганізації бібліотечної справи (1976 р.) було проведено централізацію бібліотечної мережі Білозерського району, організовано відділ методико-бібліографічної роботи, який являється основним її ланцюгом у здійсненні методичної роботи. Основним завданням відділу є забезпечення єдиного організаційно – методичного керівництва структурними підрозділами ЦБС, надання їм практичної допомоги по удосконаленню роботи. Основними напрямками організаційно – методичної діяльності Білозерської ЦБС є:
 - сприяння роботі бібліотек – філій у надаванні необмеженого доступу до інформації всім категоріям читачів;
 - методична і практична допомога щодо лідерства сільських бібліотек у наданні всім громадянам доступу до нових інформаційних технологій;
 - сприяння діалогу та обміну ідеями з метою покращення діяльності місцевої громади і бібліотеки;
 - координація роботи бібліотек-філій з іншими закладами та організаціями;
 - сприяння роботі бібліотек по залученню різних категорій читачів до участі в обласних та районних заходах;
 - організація загальносистемних заходів, розробка Положень, методичних коментарів та рекомендацій щодо їх проведення;
 - організація та проведення методичних навчань: семінарів, практикумів, майстер-класів;
 - сприяння роботі бібліотек у проектній діяльності.
  Відділ методико – бібліографічної роботи займається аналізуванням роботи бібліотек – філій та стану бібліотечного обслуговування населення, складанням планів роботи, звітів ЦБС та звітів про методичну роботу.
Працівники відділу проводять інформаційну та довідково – бібліографічну роботу з метою популяризації бібліотечно – бібліографічних знань, надають інформаційні послуги користувачам (усні, письмові, за допомогою Інтернету та на електронних носіях), беруть участь у всіх загальносистемних заходах.