Віртуальні виставки

Друга світова війна в історичній пом’яті України.

 Пропонуємо добірку науково-популярних видань, які висвітлюють та показують роль України та українців в роки Другої світової війни.

Покажчик буде цікавим  історикам, викладачам, студентам і всім кого цікавить історія.


Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матер. Укр. ін-ту нац. пам’яті / [упоряд.: Л.Герасименко, Р.Пилявець]. – Київ; Ніжин, 2010. – 247 с. : іл.

 

У виданні представлено матеріали про причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій в історії Українського народу ХХ століття – Другої світової війни. В основу праці покладено ідею боротьби українського народу за власну Державу.
У книзі проаналізовано події, що відбувались на території України, починаючи від проголошення Карпатської України у березні 1939 р. і завершуючи подіями на Далекому Сході у вересні 1945 р. (на основі значного масиву матеріалів розглянуто основні аспекти формування історичної пам’яті українського народу про Другу світову війну в сучасній Україні).
Левітас Ф. Друга світова війна: український вимір / Ф.Левітас. – Київ : Наш час, 2012. – 272 с.

Книгу присвячено суперечливим сторінкам минулої війни. Спираючись на новітню українську, англо- американську та німецьку історіографію, автор прагнув дати відповіді на найактуальніші питання Другої світової війни та розкрити роль і місце України в подіях 1939-1945 років.
Основну увагу приділено питанням, які зумовлюють широкий науковий і пізнавальний інтерес у сучасному українському суспільстві: справжні причини Другої світової війни, особливості таємної міжнародної дипломатії, трагедія і подвиг перших років війни, ціна великої перемоги, історичне значення переваги над нацизмом, українці – герої, проблеми національного примирення, війна як історичний феномен.

 

 


Кіпіані В. Війна двох правд: -Харків: Vivat, 2018.-300 с.

Тема історичної пам’яті актуальна повсякчас, хай би про які націю, етнос чи державу йшлося. Нерозв’язані гострі питання спільного минулого України та Польщі сьогодні заважають обом країнам без спотикань здійснювати поступ на шляху примирення. Під обкладинкою цієї книжки ви знайдете факти, результати дослі­джень та міркувань провідних спеціалістів із проблем українсько-поль­ських відносин. Автори статей, зібраних завдяки науково-популярному виданню «Історична правда», спробували висвітлити правду про супе­речливі події XX століття в історії двох народів. Зокрема, ви дізнаєтесь про: діяльність ОУН та УПА, а також Армії Крайової;  трагедію Волині 1943 року;  акцію «Вісла» 1947 року;  те, чому Василь Стус писав, що хотів би бути поляком; зусилля Єжи Ґедройця та інших інтелектуалів у пошуках правди через слово.  Книжка стане в пригоді всім, хто хоче зрозуміти, чому минуле розділяє українців та поляків і чому наші народи обов’язково домовляться про завершення «війни двох правд».

 

 

 


Від Рейхстагу до
 Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та українці у Другій світовій / під заг. ред. Я. римаченко. – Х.: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2017. – 352 с.: іл.

 

Книга «Від Рейхстагу до Іводзіми» хронологічно завершує 10-томну серію «Історія без цензури». Серія створена великим авторським колективом, кожний член якого має свою історичну спеціалізацію. Книжки написані простою зрозумілою мовою і розраховані на широку аудиторію. • Україна як частина СРСР а Закарпатська Україна у планах гітлерівської Німеччини та антигітлерівської коаліції • Евакуаційна тактика «випаленої землі» та окупаційний режим Німеччини • Радянське підпілля, партизанський рух та інше.

 

 

 

 


Друга світова. Непридумані історії : (не) наша, жива, інша
 / уклад. і авт. передм. Вахтанг Кіпіані ; гол. ред. О. С. Кандиба. – Харків : Віват, 2018. – 299, [4] с. : іл

Війна розділила родини, позбавила життів, скалічила долі… Знати і пам'ятати важливо в будь-який час. Навіть через багато десятиліть з'являються нові деталі, спогади і свідчення. • Війна (не) наша - не тільки за Батьківщину, а й за інтереси кількох тоталітарних держав. • Війна наша - навіть через вісімдесят років. • Війна жива - ми пам'ятаємо. • Війна інша - різна для всіх, бо кожен бачить і розуміє по-своєму. Книжка складається з реальних сімейних історій, переказаних зі слів батьків, бабусь і дідусів. Автори статей, зібраних завдяки науково-популярному виданню «Історична правда», розповідають про найстрашнішу війну ХХ століття, про долі тих людей, чиї життя назавжди розділилися на до і після. Зокрема, ви дізнаєтесь про: • українців, які воювали в різних арміях; • життя депортованих; • долі вивезених на примусові роботи; • чоловіків і жінок, що назавжди лишилися молодимиПоле битви – Україна. Від
«володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення/Упорядок. К.Галушко.- Харків: Книжковий Клуб « Клуб сімейного Дозвілля», 2016.-352 с.: іл


Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України.
Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках.


 

 


 


           


Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття : історичні нариси у 2 кн. – Київ : Наукова думка, 2011. – 943 с.

 

У виданні висвітлюється широке коло концептуальних питань одного з найбільш драматичних періодів історії України – періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.
На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових операцій на території України, політики німецької та румунської окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, становища військовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та відбудовний період, з’ясовуються долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.
Видання розраховано на всіх, хто цікавиться минулим України.
Війна і міф.
 Невідома друга світова 1939-1945 / за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Х.: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 272 с.: іл.

Співробітники Українського інституту національної пам`яті досліджують документи тієї доби. Дізнайтеся правду, яку приховували від нас! Чи правда, що пакт Молотова–Ріббентропа був вимушеним кроком для СРСР? Чи завжди Радянський Союз був непримиренним противником нацистів? Чи правда, що українські націоналісти масово винищували євреїв під час війни, особливо у Львові та Бабиному Яру? Сталін узгоджував військові дії з Гітлером? Бандера був агентом спецслужб нацистів? Кримські татари масово дезертирували на початку війни? На ці теми ще 30 років тому боялися говорити навіть із рідними!

 

 

 

 

  

Планетарна катастрофа 1932-1933рр.

Про  події 1932-1933рр. вже написано багато наукових праць, книг, статей, ято фільмів. А втім, як і раніше, вона залишає багато таємниць, і запитань інколи більше, ніж відповідей.
Білозерська районна бібліотека підготувала короткий огляд книг, які можуть допомогти розширити знання про Голодомор, його жертв і тих, кому вдалося вижити.Василів-Базюк Л.Й.
П'ять колосків: історична повість / Л.Й.Василів-Базюк.-2-ге вид.,переробл. і доповн.-Чернівці:"Букрек",2018.-324 с.

Історична повість "П'ять колосків" написана на основі доступних матеріалів про добу панування комуністичного совєтського союзу, на чолі якого були жадні людської крові Лєнін та Сталін.
    Від болю ,сліз і терпіння народилися нові люди ,герої України,які високо несуть наш прапор та досі перемагають залишки московської тиранії і жахливої неправди, що голодомору-геноциту не було....

Роберт Конквест.
Жнива скорботи. Радянська  колективізація і голодомор/ Пер. з англ. Н. Волошинович , З. Кораблінової, В. Новак; Літ. опрацювання А.Криштальського.- Луцьк:. ВМА " Терен", 2007.-456с

Книга вперше побачила світ у 1986 році. Це одна з найгрунтованіших праць, яка була написана в часи, коли не тільки в колишньому Радянському Союзі . а й у багатох країнах Заходу не визнали навіть сам факт Гололодомору 1932-1933рр. в Україні.


     
 Книга Пам'яті Білозерського району Херсонської області. Голодомор 1932-1933 років. Херсон: ВАТ "Херсонська міська друкарня", 2008, 504 ст.
   
 Голодомор 1932-1933 років в Україні забрав життя мільйонів людей і став національною трагедією для українського народу. Особливо великих людських втрат зазнали хліборобські регіони України, серед них Херсонщина і наш Білозерський район.Лиха коса голодомору: 1932-1933. Авт. колектив: П.П.Панченко (керівник) М.О.Багмет. М.А. Журба та ін.-К.: Україна, 2008.-432 с.

 У книзі трагедія голодомору 1932-1933 років висвітлюється як у загальноукраїнському . так і регіональних аспектах . Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами,спогадами очевидців страшної трагедії.


Борисенко В.К.
Свіча пам'яті: Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках.- К.: ВД "Стилос", 2007.-288 с.
 У книзі на основі матеріалів усної історії розкривається глибина трагедії українського народу під час Голодомору-геноциду у 1932-1933 роках. Усні свідчення неспростовно доводять ,що акція геноциду українських селян була чітко спланованою більшовицькою владою Кремля.

 Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933/ Авт. колектив П.П.Панченко (керівник), М.М. Вівчарик, А.І.Голуб, М.А.Журба та ін./-К.: Україна,2003.-352 с.,

  У книзі трагедія голодомору 1932-1933  років висвітлюється як у загальноукраїнському . так і регіональних аспектах . Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами,спогадами очевидців страшної трагедії, оригінальними ілюстрованими матеріалами.

Піддубняк В.
Жниво Молоха. Херсон: ВАТ" ХМД",2006.-172 с.

 "Жниво Молоха"- це своєрідний мартиролог жертв найстрашнішого голодомору, що вразив країну і край у 1932-1933 роках. Це звід мізерної кількості документів-промивистих свідків жорстокості і цинізму сталінського режиму. Це нетлінні голоси свідків- живих і мертвих, котрі все бачили і відчули на собі.
  Це найсвятіша Пам'ять, котру не можна зраджувати!

 Голодомор у першій столиці/ Укладання І.В. Шуйського, В.А.Полянецького; Передмова І.В.Шуйського.-Х.,2006.-288 с.

 У цій книзі  висвітлені трагічні події, пов'язані з Голодомором 1932-1933 років, котрі відбулися в Харкові- столиці радянської України. На підставі архівних документів, свідчень очевидців, автори упорядники доводять, що голод був створений у результаті цілеспрямованої дії влади.Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД.-Вид. дім"Києво-Могилянська академія",2008.-604с.

 У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки- ДПУ та НКВС, що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки  найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ століття- Голодомору 1932-1933років.


 Український хліб на експорт:1932-1933.-К.: ПП Сергійчук М.І.,2006.-432 с.
На основі невідомих документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932-1933 роках через експорт нашого хліба.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.
Інклюзивне навчання!

Демократичні зміни в суспільному житті країни зумовили нове бачення, розуміння та переоцінку багатьох сталих положень. Як наслідок – на сучасному етапі однією з альтернативних форм здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами стало інклюзивне навчання, що передбачає перебування дитини з особливими потребами в масовому загальноосвітньому дошкільному чи шкільному закладі.

А чи знаєте ви, як потрібно виховувати дітей з особливими потребами ? 

Пропонуємо вам переглянути найкращі зразки книжок для всебічного розвитку дітей, що розраховані на вчителів, вихователів та батьків, які мають справу з особливими дітьми.

 Допомагаємо, підтримуємо, ініціюємо, беремо активну участь у навчанні своїх дітей!Базима Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом / Н. В. Базима. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 144 с.

Видання містить практичні рекомендації щодо розвитку мовлення у дітей з аутизмом старшого дошкільного віку; а також опис особливостей психічного розвитку і сенсорики, специфіки формування емоційно-вольової сфери, характеристики поведінки та ігрової діяльності дітей з аутизмом. Окрема увага приділяється комунікативним навичкам дітей з аутизмом та їхньому розвитку за методикою формування мовленнєвої активності у таких дітей з розкриттям мети, завдань, напрямів, методів та прийомів роботи. Автор надає рекомендації щодо створення психолого-педагогічних умов та використання принципів корекційного підходу до формування мовленнєвої активності.

 

Душка А. Л. Дитина з розладами аутистичного спектра / А. Л. Душка. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 32 с.

Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з комплексом проблем, пов’язаних із забезпеченням відповідних умов життєдіяльності для дитини з психофізичними вадами. Проблеми, що постають перед батьками дітей з розладами аутистичного спектра, зачіпають усі сфери життя. Автор намагається допомогти розібратися із цими проблемами, надає слушні поради з огляду на особливості дитини і сучасні методики навчання дітей з РАС. Допомагає батькам усвідомити, що формування в них здатності до самоорганізації та саморозвитку є вкрай важливим для психологічного благополуччя їхньої дитини.

Колупаєва А. А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 112 с.

У виданні висвітлюються особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку (порушеннями слуху, зору, церебральним паралічем). Книга містить методичні рекомендації щодо адаптації та модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; опис специфіки роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.Колупаєва А. А. Інклюзивне навчання: вибір батьків / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 56 с.

Матеріали цього видання розкривають теоритичні і практичні питання інклюзивного навчання, враховують сучасні тенденції, передовий міжнародний та український досвід. Автори книги надають корисні поради щодо забезпечення належних видів адаптації для дитини з особливими освітніми проблемами в навчальному закладі.

Костенко Т. М.  Дитина з порушенням зору / Т. М. Костенко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 40 с.

Ця книжка призначена для батьків, які стикаються з проблемою порушення зору в дитини – вродженим або набутим, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Для того щоб дитина, попри ці проблеми, зростала і розвивалась, як усі інші, батькам потрібно багато знати про зір, функції ока, вчасно звертатися до лікаря-офтальмолога. Як підготувати таку дитину до навчання в школі, як правильно вибрати навчальний заклад? На ці та багато інших запитань можна знайти відповіді у цій книжці. Крім того, автор надає спеціальні рекомендації: як вчасно розпізнати будь-які порушення зору дитини, як допомогти дитині в разі тяжких порушень і куди звертатися по допомогу.Литовченко С. В. Дитина з порушенням слуху / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О.М. Таранченко. – Київ : Літера ЛТД, 2019.- 56 с.

Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з проблемою порушення слуху в дитини, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Головне для батьків – не впадати у відчай, а допомогти дитині почуватися впевнено, бути щасливою. Для досягнення цієї мети батькам потрібні знання про особливості їхньої дитини, про можливості її розвитку, прийоми навчання і виховання – про все це і йдеться у даному виданні. Тисячі людей, які не чують, живуть повноцінним життям, діти зростають розумними, щасливими, отримують освіту, обирають професію і влаштовують особисте життя.


Прохоренко Л. I.  Дитина із труднощами у навчанні / Л. І. Прохоренко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 48 с.

Ця книжка призначена для батьків дітей, у яких виявлено порушення когнітивного розвитку, тобто кмітливості, здатності сприймати нову інформацію і запам’ятовувати її, уваги, мовлення, орієнтації у просторі і часі, рухових навичок. Автор розповідає про причини цих порушень, акцентує увагу на тому, чому цим дітям украй необхідна допомога дорослих, надає конкретні поради щодо розвитку такої дитини.


Сухіна І. В. Гіперактивна дитина /І. В. Сухіна. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 40 с.

Жива, рухлива, активна дитина – що в цьому поганого? Автор видання розповідає про те, яких дітей можна назвати гіперактивними. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю виявляється у підвищеній руховій активності, збудливості, труднощах концентрації та утриманні уваги, імпульсивності поведінки, проблемах у взаємостосунках з однолітками. Автор розповідає про причини гіперактивності, дає корисні рекомендації щодо підготовки такої дитини до школи, навчання її у шкільному закладі і навіть вибору продуктів харчування. Вихователі і вчителі знайдуть тут також поради стосовно поводження з гіперактивними дітьми в групі дитсадка і в класі.Чеботарьова О. В.  Дитина із церебральним паралічем / О. В. Чеботарьова, Л. В. Коваль, Е. А. Данілавічютє. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 40 с.

Це видання адресовано батькам дітей із церебральним паралічем (ДЦП), корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. У нашій країні, та й загалом у світі, вже набуто великого досвіду з лікування, навчання і виховання дітей із ЦП. Визначальною умовою залишається комплексна взаємодія психолога, вчителя та батьків учня для досягнення бажаного ефекту. Від того, наскільки вчасною буде корекційна допомога, залежить подальша доля дитини. Тому автори книги дають відповіді на найактуальніші запитання батьків, розповідають про допомогу дитині, рекомендують різні методики корекції та навчання дітей із церебральним паралічем.Трикоз С. В. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 40 с.

У цьому виданні розглядаються особливості інтелектуальних порушень у дітей з урахуванням реалій і перспектив. Цей путівник для батьків допоможе їм зрозуміти власну дитину й усвідомити те, що інтелектуальні порушення не є вироком. Батьки знайдуть тут поради щодо того, як має навчатися дитина, як її можна підготувати до школи та які види діяльності доцільно практикувати в родині. Автори описують стратегії батьків у позитивному впливі на психологічний розвиток дитини, надають рекомендації з розвитку в дитини вмінь та навичок самообслуговування. Книга містить відомості щодо подальшої професійної орієнтації у майбутньому житті дитини.


Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. Київ : Літера ЛТД, 2019. – 48 с.

Ця книжка адресована батькам дітей із синдромом Дауна, корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. Як свідчить досвід багатьох країн світу, люди із синдромом Дауна стають повноцінними членами суспільства, діти можуть ходити у звичайні дошкільні заклади та школи, дорослі знаходити роботу та створювати сім’ю. Необхідно лише допомогти дитині із синдромом Дауна знайти своє місце в житті. Для цього батьки повинні знати якомога більше про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання. Автори пояснюють, який потенціал у дітей із СД, що таке рання комплексна допомога, які заняття необхідні таким дітям, як підготувати дитину із синдромом Дауна до шкільного навчання, які існують спеціальні методики тощо.


Етикет має значення

Етикет. Школа пані Фреймут
Це видання вийшло з під пера директорки телевізійної школи панянок Ольги Фреймут. Як вона сама зауважує у вступі: для засвоєння викладених норм етикету, необхідне почуття гумору та самоіронії.
Якщо маєте ці риси характеру, сміливо відкривайте блакитну книжечку, стилізовану під видання початку ХХ століття, гортайте цупкі жовтуваті аркуші та дізнавайтеся точку зору суворої та елегантної Олі Фреймут стосовно того:
  • Як правильно депресувати;
  • Як вийти заміж;
  • Що найсексуальніше в жінці;
  • Як виглядати на мільйон, коли нема грошей;
  • Як встигнути, коли спізнилась;
  • Як елегантно народжувати;
  • Як правильно конфліктувати та багато інших моментів із життя справжніх панянок, які вас гарантовано зацікавлять.
Авторка закликає жінок бути досвідченними, сміливими, не дуже звертати увагу на те, що про вас подумають та не боятися бути ініціативною та експериментувати.У навчальному посібнику розглянуто основні аспекти культури спілкування та етикету. Висвітлено питання стилів мови і мовлення, нормативності, двомовності спілкування, поведінки у стандартних етикетних ситуаціях. Подано рекомендації для адресанта, адресата, а також для третьої особи, присутньої при розмові. Особливу увагу зосереджено на важливості вибору тих або інших мовних одиниць у мовленні. Описано вплив невербальних засобів спілкування (поза, міміка, погляд та ін.). Окремим розділом представлено питання антиетикету у спілкуванні (інвективна лексика і фраземіка, табу й евфемізми).Сімпсон-Джілс Кендес
Ця книга є своєрідним інструктажем для леді. Як ставитися до сусідів? Якою виделкою їсти? Коли найдоречніше завершити розмову? Як організувати гостину? Як поводитися на роботі? Коли аплодувати у театрі? Яку сумочку обрати? Як одягтися у спортзал? Навіщо йти до лікаря? На ці та безліч інших запитань дівчина чи жінка, яка прагне бути леді, знайде відповіді саме тут.


  Ірина Філіппова — автор успішної серії "Записки дружини Його Високоповажності". Після книги по Парижу, що пропонує інсайдерський погляд на Париж дружини посла України у Франції автор пропонує увазі читача настільки ж індивідуальний погляд на питання щоденного і протокольного етикету. Погляд людини, що відвідувала високі прийоми й сиділа за протокольним обіднім столом у Франції, Монако, Нідерландах, Швейцарії.Ірина Філіппова стверджує, що в наші дні Етикет аж ніяк не втратив своєї значущості, але зазнав змін, які подарували йому демократичну легкість і відносну простоту. Книга дозволяє ознайомитися з сучасними правилами етикету, прогулюючись з автором по "високим" паризьким салонам або проїжджаючи в позолоченій кареті вулицями Гааги, при цьому підказуючи, як невимушено вискочити з найбільш хвацько закручених етикетних тупиків.
Книга Повна енциклопедія етикету Розділи енциклопедії: Правила поведінки у суспільстві; Етикет чоловіка і жінки; Сервіровка столу; Кулінарний етикет; Застільний етикет; Діловий етикет; Міжнародній етикет; Церковний етикет

Етикет — це своєрідний кодекс гарних манер і правил поведінки у суспільстві. Непомітно ми і живемо за певними правилами, прийнятими в тому або іншому вузькому колі. Проте, спілкуючись один з одним, ми не замислюємося, чи є прийняті норми етикетом або просто укоріненою звичкою. Тим часом етикет — це правила, відібрані часом, і знання цих правил не лише полегшує наше повсякденне життя, але і дає можливість уникнути великих неприємностей у спілкуванні, створити довкола себе атмосферу любові і взаєморозуміння. Етикет — не привілей вищих кіл, це норма життя, синонім успішності, а для жінок — ще і невід´ємна ознака елегантності. У цій книзі ви знайдете відповіді на всі питання, пов´язані з правилами етикету. Що допоможе вам як в житті, так і в роботі.
«Пам’ять, опромінена трагедією».


Щербак Ю.М. Чорнобиль [Текст] : Документальна повість. - К. : Дніпро, 1989. - 223 с. - (Серія «Романи та повісті» №1).
Герої повісті відомого українського письменника – реальні люди: пожежники, вчені, робітники, лікарі, військовослужбовці. Звела, об'єднала цих, досі не знайомих людей, подія, що приголомшила світ: аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Письменник розкриває подробиці аварії, аналізує факти, вчинки фізиків, медиків, авіаторів, персоналу.
Яворівський В.О. Марія з полином у кінці століття [Текст] : роман. - К. : Дніпро, 1987. - 191 с.
Герої роману – велика родина Мировичів: старший брат Олександр - академік, який проектував реактор; молодший Микола, оператор цього ж реактора, що гине у мить вибуху; Григорій - пожежник, який, кидаючись вгамувати вогненну стихію реактора, дістає смертельну дозу опромінення; сестра Дарка, яка виводить із небезпечної зони чужих дітей; брат Федір - він, щоб урятувати від смерті брата, віддає йому свій кістковий мозок.Костін І.Ф. Чорнобиль: сповідь репортера [Книга-альбом]. - К. : Мистецтво, 2002. - 320с. : іл.
Книга-альбом приголомшує правдивою і щирою розповіддю про найстрашнішу техногенну катастрофу ХХ століття та її жахливі наслідки. Своїми відвертими фотодокументами автор Ігор Костін засвідчує безприкладний героїзм, громадянську мужність і християнське милосердя людей, які врятували планету від загибелі.

                                           Загреба М. Пропустили Чорнобиль крізь серце [Текст] : фотокнига. – К. : Спалах, 2002. – 119 с.
Захоплива розповідь про мальовничий древній поліський край, убитий радіацією, примушує читача поглянути на чорнобильську катастрофу не тільки як на техногенну, але й під іншим кутом зору – гуманітарним, і замислитись над тим, що ми втратили в історичному, культурному, природничому та мистецькому значеннях: до аварії на Поліссі зберігалися, як ніде в Україні, найдавніші звичаї, традиції культури та побуту слов’ян.


Біль і тривоги Чорнобиля / упоряд. Ю. В. Сафонов. – К. : Київ. правда, 2006. – 288 с. Книга "Біль і тривоги Чорнобиля" — колективна розповідь про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства, з часу якої минуло вже два десятка літ. Автори, що були безпосередніми свідками і учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, діляться своїми спогадами про тривожні для України й усього світу дні весни і літа 1986-го, розмірковують над долями чорнобильців, болючими проблемами відчуженої тридцятикілометрової зони і самої станції, розглядають і прогнозують розвиток ситуації навколо ЧАЕС.


 Нестандартний генерал.

  Чи знаєте ви, хто, маючи блискучу кар’єру в радянські часи, пройшовши війну, вірячи в ідеї комунізму, повстав проти тоталітарної імперії?

  Чи знаєте ви, хто перший із правозахисників Радянського Cоюзу боровся за права кримських татар, які поверталися з місць заслання після Сталінського терору?

Чи знаєте ви, хто створив Українську Гельсінську групу?

Чи знаєте ви, хто, будучи радянським генералом, став дисидентом?

Чи знаєте ви, чиє ім'я присвоєно Білозерській районній бібліотеці?

      Все це ви можете дізнатися з матеріалів біографічної виставки в читальній залі бібліотеки.


     
             Григоренко П.Г

  Спогади [Текст]: Пер. з рос.-К.:Україна, 2007.- 664с.:іл.:портр.
         Книга-сповідь колишнього радянського генерала, героя-правозахисника, одного із засновників Української гельсінської групи П.Г.Григоренка (1907-1987) - це не лише широка автобіографія бувалої людини, а й частина неприкрашеної історії країни від Першої світової війни до кінця 70-х рр. ХХ ст., з сотнями  прізвищ людей, які визволяли рідну землю від загарбників, а в повоєнний час не зронили своєї честі і гідності , боролися проти тоталітаризму, відстоювали права людини, першими на теренах СРСР торували шлях для розвитку демократії.

               
                                                  
                                 
 Шаповал Ю.І
            
   Торкнутися історії [Текст]// .- 2-ге вид., допов.-К.:Парламентське вид-во, 2017.-504с.
Нестандартний генерал.-248.-258с.
    Книжка  Юрія Шаповала, присвячена  злободенним проблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише «білих плям», а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань , на які нелегко знайти переконливу і прийнятну для всіх відповідь.
        


 Петро Григоренко дуже близький до нашого часу [Текст]//День.-2017.-13-14 жовтня.

     Актуальне інтерв'ю Євгена Захарова , директора Харківської правозахисної групи, з сином Петро Григоренка Андрієм під час його візиту до України.                            
  Василь Овсієнко: «Генерал Петро Григоренко – не Герой України?» [Текст] //Слово Просвіти.-2017.-19-25 жовтня.

Петро Григоренко ,як і значна частина українців, ще в юності спокусився гаслами комунізму. Однак пізніше знайшов у собі силу не тільки звільнитися від цієї мани,а й повстати проти неї. Григоренко був не просто бунтівник . Він був стратег. Зрозумівши суть СССР як тоталітарної Імперії Зла, він вдумливо розробляв стратегію подолання цього зла............................................................

У мене в сем'ї великій
В сем'ї вольній новій
Незабудьте пом'янути
Не злим тихим словом

Іван Дзюба  
Тарас Шевченко. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2005.  – 704 с..;іл.
Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка с текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадської діяльності великого сина України в широкому історичному конспекті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.
Зайцев, Павло. 
Життя Тараса Шевченка. – 2-е вид. – К.: Обереги, 2004. -480 с.
Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.Цвілюк  С.А
Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм та соціально – політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. – Одеса: Маяк, 2008. – 312 с.
В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публічним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико  – революційної та соціально – політичної проблематики ( « Гайдамаки», « Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Іржавець», «Кавказ», «Сон» та ін.) – вершинне досягнення Геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.Ковтун Ю.І.                                                                                                         Тарасові музи. –К.: Україна, 2003. – 207 с.: іл. – Бібліогр.: с. 204 – 205.
У науково – популярній книзі розповідається про жіноцтво яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета й художника на створення геніальних поезій, невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна. В додатку: листи Т.Г. Шевченка до коханих жінок.


Вічний як народ: Сторінки до бібліографії Т. Г. Шевченка: Навч. Посібник/ автори – упорядники         О.І. Руденко, Н. Б. Петренко. – К.: Либідь, 1998. – 272с.
Тема України, доля народу, біблійні мотиви – ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюється в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т. Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.
Іван Огієнко ( митрополит Іларіон)  
Тарас Шевченко/ Упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошник . – К.: Наша культура і наука, 2003. – 432 с., іл..
«Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.Єфремов, С. О. 
Шевченкознавчі  студії / С. О. Єфремов ; Передмова Е. С. Соловей;, упорядкув. О. В. Мельник. – К.: Україна, 2008. – 368 с., порт.
До видання ввійшли вперше зібрані разом  шевченкознавчі твори видатного історика Української літератури, критика, культурно – громадського діяча сергія Єфремова ( 1876- 1939 ) – як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосується життя і творчості Кобзаря.
Меншиков І. І., Підмогильна Н. В. 
Поетичне слово Кобзаря: Словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій. – « Дирекція Фвд»
У словнику зафіксовано слова, які вказують на ознаки, властивості, якості предметів та явищ, які позначають ці предмети та явища. Таким чином, зібрано компоненти атрибутивних конструкцій, безпосередньо і опосередковано використаних в поезіях Т. Г. Шевченка.
В літопис шани і любові / Упоряд. Л. Д. Зінчук, В. О. Судак. – К.,Вид – во при Київ. ун – ті, 1989. – 296 с. + 32 с. іл..
У збірнику висвітлюється малодосліджені  факти життя і творчості великого українського мислителя, поета і художника Тараса Шевченка.


Зайцев П.І.  
Життя Тараса Шевченка / Вид. підгот., іл.. упоряд. Та Бібліотеки Українознавства в Парижі –  Нью – Йорку – Мюнхені. П. І. Зайцев (1886 – 19650 – один з найвидатніших шевченкознавців сучасності, - на противагу літературознавцям, що замовчували і фальшували факти біографії поета, підносить значення Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковиту незалежність України. Видання доповнене значною кількістью кольорових та чорно - білих  ілюстрацій – архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів як самого Шевченка, та і його сучасників.


Тих днів не змеркне слава...


Тронько П.Т. Навічно в пам`яті народній: – К.: Молодь, 1995. – 160 с.: іл..
З історії боротьби комсомольців  і молоді  України проти  німецько – фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. 
Велика Вітчизняна війна проти гітлерівських  загарбників  була суворим  і  тяжким  випробуванням для українського народу. Автор книжки, академік НАН України П. Т. Тронько  понад 40 років  розробляє  тему  героїчної  боротьби української  молоді  на фронтах, у партизанських  загонах, у підпіллі  під час найтрагічнішої  з воєн в історії людства. При написанні  книжки були використані архіви, численна  комсомольська  та  партизанська  преса  часів  війни, маловідомі документи партизанських загонів,  підпільних  організацій тощо.

Сабуров О. М. Відвойована весна.– К.: Україна, 2008. – 736 с.: портр.
Під час Великої Вітчизняної війни О.М.Сабуров  командував  великим партизанським  з`єднанням,  яке за наказом  Центрального  штабу  партизанського  руху  восени  1942 – го  здійснило  рейд  із Брянських  лісів  на Правобережну  Україну  і успішно  діяло в тилу німецьких  військ  до січня  1944 року.

Педан  В.Б.  Дякуємо і мертвим, і живим. Документальний нарис. - Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 278 с.
Книга  запорізького журналіста про долі остарбайтерів, котрі під час війни опинилися  в Німеччині. Автор отримав  сотні листів. На багатьох  прикладах  він доводить, що такі людські якості  як порядність, здатність розуміти чужу біду є у важкі хвилини визначальними. Той, кого вважали ворогом, хто  мав би мститися,  ділився останнім шматком хліба, лікував, підтримував. Головне не в тому, ким є людина за національністю. Глибина душі, ясний розум – ось витоки гуманізму, милосердя, любові до ближнього. Книга ще раз підкреслює  важливу думку: війни розпалюють  правителі, а тяжкий хрест несуть народи.

В ім`я життя / Авт. – упоряд. З.О.  Сільченко  (кер.) та ін .. – К.: Україна, 2005. – 288с.: іл.. – Укр., рос.
Книга про стійкість, мужність, патріотизм жінок – ветеранів, чиї фронтові дороги пролягли  через Україну. Медсестри і  лікарі, партизанки і підпільниці, пілоти  і штурмани, зенітниці  і радистки без прикрас, правдиво розповідають про  бачене і пережите ними в роки  Великої Вітчизняної війни. Збірник воєнних спогадів і документальних  нарисів розрахований на широке коло читачів, у першу чергу на молодь.

Мельников І.К.  Їм не вручали повісток…  – Сімферополь: таврія, 2004. – 320с.
Збірка документальних оповідань та повістей про дітей – героїв Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років.
У цю збірку увійшли документальні оповідання та повісті про маловідомих юних  героїв, які в роки Великої  Вітчизняної війни ціною власного життя відстоювали  кожну п`ядь  рідної землі.  Юні герої  брали участь  у визволенні  Криму та України від фашистських  загарбників. Разом з бійцями Радянської Армії  вони пройшли дорогами війни до Берліна й залишили свої підписи на стінах  рейхстагу.
Книга адресована  школярам і усім тим,  хто цікавиться історією  України часів  Великої Вітчизняної війни,  історією героїзму, який  проявляли  юні патріоти  своєї країни у боротьбі  з фашистами, що посягали на  її незалежність.

Комиссары на линии огня. 1941 -1945. На море / Сост.  А.Н. ПлотниковПод общ. ред.  Б. А. Костюковского. – М.: Политиздат, 1985. – 271с., ил..
Настоящая книга, выходящая  к 40 – летию со Дня Победы,  посвящена  подвигу  политработников Советского Военно -  Морского  Флота в Великой Отечественной  войне. Публикуемые  очерки  писателей, журналистов, участников войны отображают героическую деятельность  морякрв – комиссаров, которые всегда  были на передней  линии огня , увлекая  за собой  краснофлотцев  партийным  словом и  личным примером.
Издание  адресуется широкому кругу читателей.

Хааг  Лина. Горсть пыли. – Пер. с нем. – 2 е изд. – М. : Политиздат, 1987. – 264 с.
Немецкая коммунистка  Лина  Хааг – очевидец страшного времени в истории Германии – прихода к власти  фашистов, разгула нацистского  террора.  В ее записках  страдания  простой труженицы, мужественной, умной, любящей женщины, перенесшей муки фашистского  ада.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.


Друга світова війна: український вимір / Фелікс Левітас. К.: Наш час, 2012.-272 с. 
Книгу присвячено суперечливим сторінкам минулої війни. Спираючись на новіт­ню українську, російську, англо-американську та німецьку історіографію, автор прагнув дати відповіді на найактуальніші питання Другої світової війни та розкрити роль і місце України в подіях 1939-1945 років.
Основну увагу приділено питанням, які зумовлюють широкий науковий і пізнавальний інтерес у сучасному українському суспільстві: справжні причини Другої світової війни, особливості таємної міжнародної дипломатії, трагедія і подвиг перших років війни, ціна великої перемоги, історичне значення перемоги над нацизмом, українці-герої, проблеми
національного примирення, війна як історичний феномен.
Видання розраховане на викладачів і студентів ВНЗ, учителів і старшокласників, а та­кож на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.


Лето 1941. Украина: Документы и материалы. Хроника событий / Коллектив авт.-сост.: Замлинский В. А. (руково­дитель) и др.— К. : Изд-во «Украша», 1991.— 512 е.: ил.
В сборнике собраны неизвестные и малоизвестные документы Цент­рального архива МО СССР, дипломатические и разведдокументы пред­военного времени, раскрывающие подготовку фашистской Германии к на­падению на СССР. Директивы и приказы Ставки ВГК, боевые и политдонесения командования армий, частей, военных советов, политорганов периода военных действий восполняют «белые пятна» истории, проливают свет на стратегические просчеты советского руководства и военного командо­вания, свидетельствуют о невиданной самоотверженности и стойкости, проявленных советскими воинами в полных трагизма и героики первых боях с захватчиками на территории Украины. Каждому разделу пред­послан научно-популярный очерк.


Кузнецов А. Бабий Яр / Анатолий Кузнецов. - К.: «Саммит-Книга», 2008,- 368 с.:ил. 
Автор книги Анатолий Васильевич Кузнецов родился и вырос в Киеве, на Куреневке, недалеко от большого оврага, название которого в свое время было известно лишь местным жителям: Бабий Яр. До войны это было место детских игр. Два с лишним года оно было запретной зоной, с проволокой под высоким напряжением, с лагерем, и на щитах было написано, что по всякому, кто приблизится, открывается огонь. Потом сразу, в один день Бабий Яр стал известен всему миру. Каждый день здесь расстреливали евреев, русских, украинцев...
Об этой книге лучше всего сказать словами самого автора: "Я пишу так, словно даю под присягой юридическое показание на самом высоком честном суде - и отвечаю за каждое свое слово. В этой книге рассказана только правда - ТАК, КАК ЭТО БЫЛО".

Немає коментарів:

Дописати коментар