Віртуальні виставки

У мене в сем'ї великій
В сем'ї вольній новій
Незабудьте пом'янути
Не злим тихим словом

Іван Дзюба  
Тарас Шевченко. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2005.  – 704 с..;іл.
Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка с текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадської діяльності великого сина України в широкому історичному конспекті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.
Зайцев, Павло. 
Життя Тараса Шевченка. – 2-е вид. – К.: Обереги, 2004. -480 с.
Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.Цвілюк  С.А
Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм та соціально – політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. – Одеса: Маяк, 2008. – 312 с.
В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публічним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико  – революційної та соціально – політичної проблематики ( « Гайдамаки», « Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Іржавець», «Кавказ», «Сон» та ін.) – вершинне досягнення Геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.Ковтун Ю.І.                                                                                                         Тарасові музи. –К.: Україна, 2003. – 207 с.: іл. – Бібліогр.: с. 204 – 205.
У науково – популярній книзі розповідається про жіноцтво яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета й художника на створення геніальних поезій, невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна. В додатку: листи Т.Г. Шевченка до коханих жінок.


Вічний як народ: Сторінки до бібліографії Т. Г. Шевченка: Навч. Посібник/ автори – упорядники         О.І. Руденко, Н. Б. Петренко. – К.: Либідь, 1998. – 272с.
Тема України, доля народу, біблійні мотиви – ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюється в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т. Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.
Іван Огієнко ( митрополит Іларіон)  
Тарас Шевченко/ Упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошник . – К.: Наша культура і наука, 2003. – 432 с., іл..
«Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.Єфремов, С. О. 
Шевченкознавчі  студії / С. О. Єфремов ; Передмова Е. С. Соловей;, упорядкув. О. В. Мельник. – К.: Україна, 2008. – 368 с., порт.
До видання ввійшли вперше зібрані разом  шевченкознавчі твори видатного історика Української літератури, критика, культурно – громадського діяча сергія Єфремова ( 1876- 1939 ) – як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосується життя і творчості Кобзаря.
Меншиков І. І., Підмогильна Н. В. 
Поетичне слово Кобзаря: Словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій. – « Дирекція Фвд»
У словнику зафіксовано слова, які вказують на ознаки, властивості, якості предметів та явищ, які позначають ці предмети та явища. Таким чином, зібрано компоненти атрибутивних конструкцій, безпосередньо і опосередковано використаних в поезіях Т. Г. Шевченка.
В літопис шани і любові / Упоряд. Л. Д. Зінчук, В. О. Судак. – К.,Вид – во при Київ. ун – ті, 1989. – 296 с. + 32 с. іл..
У збірнику висвітлюється малодосліджені  факти життя і творчості великого українського мислителя, поета і художника Тараса Шевченка.


Зайцев П.І.  
Життя Тараса Шевченка / Вид. підгот., іл.. упоряд. Та Бібліотеки Українознавства в Парижі –  Нью – Йорку – Мюнхені. П. І. Зайцев (1886 – 19650 – один з найвидатніших шевченкознавців сучасності, - на противагу літературознавцям, що замовчували і фальшували факти біографії поета, підносить значення Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковиту незалежність України. Видання доповнене значною кількістью кольорових та чорно - білих  ілюстрацій – архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів як самого Шевченка, та і його сучасників.


Тих днів не змеркне слава...


Тронько П.Т. Навічно в пам`яті народній: – К.: Молодь, 1995. – 160 с.: іл..
З історії боротьби комсомольців  і молоді  України проти  німецько – фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. 
Велика Вітчизняна війна проти гітлерівських  загарбників  була суворим  і  тяжким  випробуванням для українського народу. Автор книжки, академік НАН України П. Т. Тронько  понад 40 років  розробляє  тему  героїчної  боротьби української  молоді  на фронтах, у партизанських  загонах, у підпіллі  під час найтрагічнішої  з воєн в історії людства. При написанні  книжки були використані архіви, численна  комсомольська  та  партизанська  преса  часів  війни, маловідомі документи партизанських загонів,  підпільних  організацій тощо.

Сабуров О. М. Відвойована весна.– К.: Україна, 2008. – 736 с.: портр.
Під час Великої Вітчизняної війни О.М.Сабуров  командував  великим партизанським  з`єднанням,  яке за наказом  Центрального  штабу  партизанського  руху  восени  1942 – го  здійснило  рейд  із Брянських  лісів  на Правобережну  Україну  і успішно  діяло в тилу німецьких  військ  до січня  1944 року.

Педан  В.Б.  Дякуємо і мертвим, і живим. Документальний нарис. - Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 278 с.
Книга  запорізького журналіста про долі остарбайтерів, котрі під час війни опинилися  в Німеччині. Автор отримав  сотні листів. На багатьох  прикладах  він доводить, що такі людські якості  як порядність, здатність розуміти чужу біду є у важкі хвилини визначальними. Той, кого вважали ворогом, хто  мав би мститися,  ділився останнім шматком хліба, лікував, підтримував. Головне не в тому, ким є людина за національністю. Глибина душі, ясний розум – ось витоки гуманізму, милосердя, любові до ближнього. Книга ще раз підкреслює  важливу думку: війни розпалюють  правителі, а тяжкий хрест несуть народи.

В ім`я життя / Авт. – упоряд. З.О.  Сільченко  (кер.) та ін .. – К.: Україна, 2005. – 288с.: іл.. – Укр., рос.
Книга про стійкість, мужність, патріотизм жінок – ветеранів, чиї фронтові дороги пролягли  через Україну. Медсестри і  лікарі, партизанки і підпільниці, пілоти  і штурмани, зенітниці  і радистки без прикрас, правдиво розповідають про  бачене і пережите ними в роки  Великої Вітчизняної війни. Збірник воєнних спогадів і документальних  нарисів розрахований на широке коло читачів, у першу чергу на молодь.

Мельников І.К.  Їм не вручали повісток…  – Сімферополь: таврія, 2004. – 320с.
Збірка документальних оповідань та повістей про дітей – героїв Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років.
У цю збірку увійшли документальні оповідання та повісті про маловідомих юних  героїв, які в роки Великої  Вітчизняної війни ціною власного життя відстоювали  кожну п`ядь  рідної землі.  Юні герої  брали участь  у визволенні  Криму та України від фашистських  загарбників. Разом з бійцями Радянської Армії  вони пройшли дорогами війни до Берліна й залишили свої підписи на стінах  рейхстагу.
Книга адресована  школярам і усім тим,  хто цікавиться історією  України часів  Великої Вітчизняної війни,  історією героїзму, який  проявляли  юні патріоти  своєї країни у боротьбі  з фашистами, що посягали на  її незалежність.

Комиссары на линии огня. 1941 -1945. На море / Сост.  А.Н. ПлотниковПод общ. ред.  Б. А. Костюковского. – М.: Политиздат, 1985. – 271с., ил..
Настоящая книга, выходящая  к 40 – летию со Дня Победы,  посвящена  подвигу  политработников Советского Военно -  Морского  Флота в Великой Отечественной  войне. Публикуемые  очерки  писателей, журналистов, участников войны отображают героическую деятельность  морякрв – комиссаров, которые всегда  были на передней  линии огня , увлекая  за собой  краснофлотцев  партийным  словом и  личным примером.
Издание  адресуется широкому кругу читателей.

Хааг  Лина. Горсть пыли. – Пер. с нем. – 2 е изд. – М. : Политиздат, 1987. – 264 с.
Немецкая коммунистка  Лина  Хааг – очевидец страшного времени в истории Германии – прихода к власти  фашистов, разгула нацистского  террора.  В ее записках  страдания  простой труженицы, мужественной, умной, любящей женщины, перенесшей муки фашистского  ада.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.


Друга світова війна: український вимір / Фелікс Левітас. К.: Наш час, 2012.-272 с. 
Книгу присвячено суперечливим сторінкам минулої війни. Спираючись на новіт­ню українську, російську, англо-американську та німецьку історіографію, автор прагнув дати відповіді на найактуальніші питання Другої світової війни та розкрити роль і місце України в подіях 1939-1945 років.
Основну увагу приділено питанням, які зумовлюють широкий науковий і пізнавальний інтерес у сучасному українському суспільстві: справжні причини Другої світової війни, особливості таємної міжнародної дипломатії, трагедія і подвиг перших років війни, ціна великої перемоги, історичне значення перемоги над нацизмом, українці-герої, проблеми
національного примирення, війна як історичний феномен.
Видання розраховане на викладачів і студентів ВНЗ, учителів і старшокласників, а та­кож на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.


Лето 1941. Украина: Документы и материалы. Хроника событий / Коллектив авт.-сост.: Замлинский В. А. (руково­дитель) и др.— К. : Изд-во «Украша», 1991.— 512 е.: ил.
В сборнике собраны неизвестные и малоизвестные документы Цент­рального архива МО СССР, дипломатические и разведдокументы пред­военного времени, раскрывающие подготовку фашистской Германии к на­падению на СССР. Директивы и приказы Ставки ВГК, боевые и политдонесения командования армий, частей, военных советов, политорганов периода военных действий восполняют «белые пятна» истории, проливают свет на стратегические просчеты советского руководства и военного командо­вания, свидетельствуют о невиданной самоотверженности и стойкости, проявленных советскими воинами в полных трагизма и героики первых боях с захватчиками на территории Украины. Каждому разделу пред­послан научно-популярный очерк.


Кузнецов А. Бабий Яр / Анатолий Кузнецов. - К.: «Саммит-Книга», 2008,- 368 с.:ил. 
Автор книги Анатолий Васильевич Кузнецов родился и вырос в Киеве, на Куреневке, недалеко от большого оврага, название которого в свое время было известно лишь местным жителям: Бабий Яр. До войны это было место детских игр. Два с лишним года оно было запретной зоной, с проволокой под высоким напряжением, с лагерем, и на щитах было написано, что по всякому, кто приблизится, открывается огонь. Потом сразу, в один день Бабий Яр стал известен всему миру. Каждый день здесь расстреливали евреев, русских, украинцев...
Об этой книге лучше всего сказать словами самого автора: "Я пишу так, словно даю под присягой юридическое показание на самом высоком честном суде - и отвечаю за каждое свое слово. В этой книге рассказана только правда - ТАК, КАК ЭТО БЫЛО".

Немає коментарів:

Дописати коментар